4 phút, 3 giây để đọc.

Giao dịch chứng khoán phái sinh chỉ từ 1000 đồng không còn là chuyện không tưởng nữa. Khi mà từ ngày 15/6/2021, Công ty Cổ phần chứng khoán Ngân hàng đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) đã chính thức áp dụng biểu phí giao dịch chứng khoán phái sinh mới. Theo biểu phí mới thì các nhà đầu tư sẽ phải trả mức phí từ 1000 đến 3000 đồng cho một hợp đồng tính trên một ngày. Trong bối cảnh mà dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp thì việc giảm giá phí là cần thiết để hỗ trợ các nhà đầu tư.

Nguyên nhân giảm giá phí giao dịch chứng khoán phái sinh

Trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19. Tình hình sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Thị trường chứng khoán giảm điểm mạnh. Ảnh hưởng đến quyền lợi của nhà đầu tư. Nhằm triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Bộ trưởng Bộ Tài chính đã trực tiếp chỉ đạo các đơn vị liên quan. Rà soát tất cả các dịch vụ chứng khoán do Nhà nước định giá. Và ban hành Thông tư số 14/2020/TT-BTC ngày 18/03/2020. Theo đó, giảm giá và miễn hoàn toàn không thu. Đối với 15 loại dịch vụ chứng khoán nhằm hỗ trợ thị trường chứng khoán trước ảnh hưởng của dịch Covid-19. Cụ thể như sau:

Giảm giá (từ 10% – 50%) có 9 dịch vụ

Giảm 10% đối với 3 dịch vụ bao gồm: dịch vụ giao dịch trên thị trường cơ sở, thị trường phái sinh. Dịch vụ lưu ký chứng khoán. Giảm từ 15%-20% đối với 2 dịch vụ bao gồm: dịch vụ quản lý vị thế. Quản lý tài sản ký quỹ trên thị trường chứng khoán phái sinh. Giảm từ 30%-50% đối với 4 dịch vụ bao gồm: dịch vụ quản lý niêm yết chứng quyền có bảo đảm. Dịch vụ thực hiện quyền. Dịch vụ chuyển khoản chứng khoán. Dịch vụ đấu giá, chào bán cạnh tranh.

Nguyên nhân giảm giá phí giao dịch chứng khoán phái sinh

Không thu – miễn hoàn toàn đối với 6 dịch vụ

Bao gồm: dịch vụ đăng ký niêm yết. Đăng ký chứng khoán. Dịch vụ kết nối trực tuyến lần đầu. Dịch vụ vay, cho vay chứng khoán qua hệ thống VSD. Đăng ký thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh. Đăng ký thành viên bù trừ.

Trên cơ sở mức giảm giá dịch vụ quy định tại Thông tư này. Các tổ chức cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán quy định tại Điều 2 Thông tư số 128/2018/TT-BTC ngày 27/12/2018. Thực hiện ngay việc giảm giá dịch vụ do đơn vị mình cung cấp tương ứng. Để hỗ trợ các tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19. Phù hợp với thực tế cung ứng dịch vụ, quy định của pháp luật về giá và pháp luật có liên quan.

Phí giao dịch chứng khoán phái sinh BSC

Biểu phí giao dịch chứng khoán phái sinh mới sẽ được Công ty Cổ phần chứng khoán Ngân hàng đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) chính thức áp dụng từ ngày 15/6/2021. Cụ thể, biểu phí mới như sau: Đối với giao dịch từ 1-50 hợp đồng/ngày tính phí 3000 đồng/hợp đồng. Đối với giao dịch từ 51-100 hợp đồng/ngày tính phí 2000 đồng/hợp đồng. Còn đối với giao dịch trên 100 hợp đồng/ngày sẽ tính phí 1000 đồng/hợp đồng.

Phí giao dịch chứng khoán phái sinh BSC

Giao dịch chứng khoán phái sinh tại BSC nhận nhiều hỗ trợ

Bên cạnh mức phí ưu đãi, nhà đầu tư tại BSC sẽ được miễn phí sử dụng công cụ hỗ trợ giao dịch phái sinh trực tuyến BSC i-Broker. Và nhận tư vấn giao dịch phái sinh trên kênh Zalo chính thức Chứng khoán BSC. Để sở hữu ngay tài khoản tại BSC, nhà đầu tư vui lòng truy cập trang web chính thức của công ty. Biểu phí giao dịch chứng khoán phái sinh chi tiết tại trang web của công ty có cập nhật.